Historia zmian strony "Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. "Dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych"."

  1. Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. "Dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych".

    Obowiązywała od 2018-01-24 13:48:03 do teraz

    Zmianę wprowadził: Paweł Krystowczyk

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogloszenie_BZP_22_01_2018.pdf". Dodanie pliku "Zal_B_oferta_22_01_2018.doc". Dodanie pliku "Zal_C_oswiadczenie_22_01_2018.doc". Dodanie pliku "Zal_A_opis_przedmiotu_zamowienia_22_01_2018.pdf". Dodanie pliku "Zal_D_umowa_22_01_2018.doc". Dodanie pliku "SIWZ_22_01_2018.pdf". Dodanie pliku "Zal_E_doswiadczenie_zawodowe_22_01_2018.doc". Dodanie pliku "Zal_F_grupa_kapitalowa_22_01_2018.doc". Zmiana treści.