Historia zmian strony "Zamówienie dostawy sprzętu sportowego."

 1. Tytuł: Zamówienie dostawy sprzętu sportowego.

  Obowiązywała od 2018-02-07 12:51:22 do teraz

  Zmianę wprowadził: Magdalena Bagińska

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 2. Tytuł: Zamówienie dostawy sprzętu sportowego.

  Obowiązywała od 2018-01-26 08:50:46 do 2018-02-07 12:51:22

  Zmianę wprowadził: Magdalena Bagińska

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Formularz ofertowy - 1.2018 - sprzęt sportowy.xls". Dodanie pliku "Formularz ofertowy - 1.2018 - sprzęt sportowy.pdf". Dodanie pliku "Wzór Umowy - Sprzęt sportowy.pdf".