Historia zmian strony "Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych"

 1. Tytuł: Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych

  Obowiązywała od 2018-04-11 13:22:56 do teraz

  Zmianę wprowadził: Alicja Rudnicka

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 2. Tytuł: Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych

  Obowiązywała od 2018-03-27 09:21:49 do 2018-04-11 13:22:56

  Zmianę wprowadził: Alicja Rudnicka

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "zawiadomienie o wyborze oferty.pdf".

 3. Tytuł: Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych

  Obowiązywała od 2018-02-19 11:39:18 do 2018-03-27 09:21:49

  Zmianę wprowadził: Alicja Rudnicka

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja z otwarcia ofert.pdf".

 4. Tytuł: Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych

  Obowiązywała od 2018-02-13 11:23:25 do 2018-02-19 11:39:18

  Zmianę wprowadził: Izabella Chwaszczewska

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "przedłużenie terminu na składanie ofert.pdf". Zmiana treści.

 5. Tytuł: Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych

  Obowiązywała od 2018-01-29 13:56:24 do 2018-02-13 11:23:25

  Zmianę wprowadził: Alicja Rudnicka

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "pytania i odpowiedzi -29.01.2018.pdf".

 6. Tytuł: Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych

  Obowiązywała od 2018-01-26 10:21:24 do 2018-01-29 13:56:24

  Zmianę wprowadził: Alicja Rudnicka

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "Załącznik nr 10- formularz propozycji koncepcji badania.docx ". Dodanie pliku "załącznik nr 10 do SIWZ- formularz propozycji koncepcji badania.docx".

 7. Tytuł: Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych

  Obowiązywała od 2018-01-26 10:08:06 do 2018-01-26 10:21:24

  Zmianę wprowadził: Alicja Rudnicka

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Załącznik nr 5 do SIWZ- ośw. o braku podstaw do wykluczenia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.docx". Dodanie pliku "załącznik nr 7 do SIWZ - doswiadczenie zawodowe.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 11 do SIWZ- Formularz oceny kryterium II Podejście metodologiczne B1 19 01 2018.docx". Dodanie pliku "załącznik nr 3 do SIWZ- formularz ofertowy.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz osob.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 9 do SIWZ- zobowiązanie.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 10- formularz propozycji koncepcji badania.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 4 do SIWZ- ośw. o spełnieniu warunków.docx". Dodanie pliku "SIWZ.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 12 do SIWZ- Protokół ze wspólnej oceny kryterium II.docx". Zmiana treści.