Historia zmian strony "Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku"

 1. Tytuł: Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

  Obowiązywała od 2018-03-19 19:10:56 do teraz

  Zmianę wprowadził: Anna Waśko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogłoszenie o wyniku.pdf".

 2. Tytuł: Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

  Obowiązywała od 2018-03-07 14:53:19 do 2018-03-19 19:10:56

  Zmianę wprowadził: Anna Waśko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Pytanie wraz z odpowiedzią 05.pdf".

 3. Tytuł: Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

  Obowiązywała od 2018-03-07 10:21:49 do 2018-03-07 14:53:19

  Zmianę wprowadził: Anna Waśko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Pytanie wraz z odpowiedzią 04.pdf".

 4. Tytuł: Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

  Obowiązywała od 2018-03-06 10:42:09 do 2018-03-07 10:21:49

  Zmianę wprowadził: Anna Waśko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Pytanie wraz z odpowiedzią 03.pdf".

 5. Tytuł: Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

  Obowiązywała od 2018-02-21 17:29:18 do 2018-03-06 10:42:09

  Zmianę wprowadził: Anna Waśko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Pytania wraz z odpowiedziami 02 oraz zmiana terminu.pdf".

 6. Tytuł: Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

  Obowiązywała od 2018-02-15 11:58:40 do 2018-02-21 17:29:18

  Zmianę wprowadził: Anna Waśko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Pytania wraz z odpowiedziami 01.pdf". Usunięcie załącznika "Pytania wraz z odpowiedziami 01.pdf ". Dodanie pliku "Pytania wraz z odpowiedziami-1.pdf". Usunięcie załącznika "Pytania wraz z odpowiedziami-1.pdf ".

 7. Tytuł: Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

  Obowiązywała od 2018-02-12 12:54:24 do 2018-02-15 11:58:40

  Zmianę wprowadził: Anna Waśko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zapytanie ofertowe.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 1 - Dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - link..pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 3 - Formularz ofertowy.docx". Dodanie pliku "Zał. nr 4 - wykaz robót.docx". Dodanie pliku "Zał. nr 5 - Wykaz osób.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 6 oświadczenie o braku powiązań.docx".