Historia zmian strony "Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku"

 1. Tytuł: Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

  Obowiązywała od 2018-02-15 11:58:40 do teraz

  Zmianę wprowadził: Anna Waśko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Pytania wraz z odpowiedziami 01.pdf". Usunięcie załącznika "Pytania wraz z odpowiedziami 01.pdf ". Dodanie pliku "Pytania wraz z odpowiedziami-1.pdf". Usunięcie załącznika "Pytania wraz z odpowiedziami-1.pdf ".

 2. Tytuł: Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

  Obowiązywała od 2018-02-12 12:54:24 do 2018-02-15 11:58:40

  Zmianę wprowadził: Anna Waśko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zapytanie ofertowe.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 1 - Dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia - link..pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy.pdf". Dodanie pliku "Zał. nr 3 - Formularz ofertowy.docx". Dodanie pliku "Zał. nr 4 - wykaz robót.docx". Dodanie pliku "Zał. nr 5 - Wykaz osób.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 6 oświadczenie o braku powiązań.docx".