Historia zmian strony "Dostarczanie art. spożywczych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"

 1. Tytuł: Dostarczanie art. spożywczych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Obowiązywała od 2018-03-26 09:27:31 do teraz

  Zmianę wprowadził: Beata Plechimowicz

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Usunięcie załącznika "Zapytanie Ofertowe_dostawa artykułów spożywczych.pdf ". Usunięcie załącznika "załącznik nr 1-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf ". Dodanie pliku "Zapytanie Ofertowe_dostawa artykułów spożywczych.pdf". Dodanie pliku "załącznik nr 1-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf".

 2. Tytuł: Dostarczanie art. spożywczych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Obowiązywała od 2018-02-23 11:13:47 do 2018-03-26 09:27:31

  Zmianę wprowadził: Beata Plechimowicz

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 3. Tytuł: Dostarczanie art. spożywczych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Obowiązywała od 2018-02-13 09:49:29 do 2018-02-23 11:13:47

  Zmianę wprowadził: Beata Plechimowicz

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Zapytanie Ofertowe_dostawa artykułów spożywczych.pdf". Dodanie pliku "załącznik nr 1-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf". Dodanie pliku "załącznik nr 2-Formularz ofertowy.docx". Dodanie pliku "Wzór umowy_dostawa artykułów spożywczych.pdf".