Historia zmian strony "Dostarczanie art. spożywczych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"

  1. Tytuł: Dostarczanie art. spożywczych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

    Obowiązywała od 2018-02-13 09:49:29 do teraz

    Zmianę wprowadził: Beata Plechimowicz

    Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Zapytanie Ofertowe_dostawa artykułów spożywczych.pdf". Dodanie pliku "załącznik nr 1-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf". Dodanie pliku "załącznik nr 2-Formularz ofertowy.docx". Dodanie pliku "Wzór umowy_dostawa artykułów spożywczych.pdf".