Tytuł sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 14 położonego w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza Nr 44. IV przetarg
Typ Zamówienia Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Kategoria Nieruchomości
Typ Postępowania Ustny nieograniczony
Status Postępowania W trakcie
Lokazlizacja Nieruchomości

sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 14 położonego w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza Nr 44. IV przetarg

Treść ogłoszenia o przetargu