WYKAZ NR 5/2016 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

WYKAZ  NR   5/2016

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania          nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Opłaty jednorazowe lub inne

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

5.

Dz. Nr  262/9  o pow. 0,1276 ha położona   w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 44 obręb m. Choroszcz.

 

 

 

 

ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy

Kw nr BI1B/00120702/6

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Choroszcz zatwierdzonego Uchwalą XVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 lutego 2002 roku przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi inne nieuciążliwe nieokreślone w m.p.z.p.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości ze względu na jej obecny sposób użytkowania

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym, oznaczonym nr 14 o pow. 44,5 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 9,3 m² w budynku gospodarczym oraz udziału 538/11747 we współwłasności części wspólnych budynku i w takiej samej części współwłaścicielem działki wymienionej w kol. nr 1. niniejszego wykazu.

 

 

 

 

Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 95000 zł.

 

Zbycie nieruchomości – lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podst. art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.

brak

 

Przetarg ustny nieograniczony

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.