Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

W celu publikacji Państwa ogłoszeń proszę o rejestracją w zakładce "Rejestracja".

Dostępne: 386 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonywanie konserwacji instalacji, urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic zamontowanych w budynkach UMWP.

Data utworzenia: 2018-04-18

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-26

Kurs języka angielskiego na poziomie C1/C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ lub innej równoważnej klasyfikacji, dla pracowników IZ RPOWP

Data utworzenia: 2018-04-16

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-24

Wydanie poradnika „Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej”

Data utworzenia: 2018-04-16

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-24

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Data utworzenia: 2018-04-06

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-19

Realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020”

Data utworzenia: 2018-04-06

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-26

Zapytanie ofertowe na szkolenie MS-EXCEL - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla średniozaawansowanych i zaawansowanych

Data utworzenia: 2018-04-05

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-13

Zapytanie ofertowe na dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie bezterminowej licencji na informatyczny system służący do gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Data utworzenia: 2018-03-28

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-04-06

Zapytanie ofertowe dotyczące na dostawę opon letnich do samochodów osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Data utworzenia: 2018-03-22

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-03-30

Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego"

Data utworzenia: 2018-03-16

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-03-29