Wyposażenie dwóch pracowni multimedialnych

Tytuł Wyposażenie dwóch pracowni multimedialnych
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-10-11

Przedmiotem zamówienia jest  wyposażenie dwóch pracowni multimedialnych w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Aktywni dzisiaj kreatywni jutro”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie dwóch pracowni multimedialnych w:

 1. laptop 44 szt.
 2. oprogramowanie do laptopów 44 szt.
 3. tablica interaktywna 6 szt.
 4. monitor interaktywny 3 szt.
 5. urządzenie wielofunkcyjne 4 szt.
 6. projektor 4 szt.
 7. ekran projekcyjny 2 szt.
 8. głośniki 2 szt.
 9. słuchawki 40 szt.
 10. aparat fotograficzny 2 szt.
 11. radioodtwarzacz 2 szt.

Zadaniem Wykonawcy będzie również:

 1. Instalacja i uruchomienie sprzętu w pracowni na miejscu.
 2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania.
 3. Instruktaż opiekuna pracowni w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta może być złożona:

osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską na adres : 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 208, powinna być złożona w zaklejonej kopercie. Koperta winna posiadać oznaczenie: „Zapytanie Ofertowe z dnia 02.10.2018 – Wyposażenie dwóch pracowni multimedialnych – OFERTA”.

Specyfikacja

Korespondencja i zmiany

Zapytanie z 02.10.2018 dot. wyposażenia dwóch pracowni multimedialnych zostało rozstrzygnięte. Kryterium wyboru była najniższa cena.  Wybrano ofertę F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech z Gorlic.

 

Firma F.H.U. "HORYZONT" Krzysztof Lech odstąpiła od zawarcia umowy na dostawę wyposażenia pracowni multimedialnych. Kolejne złożone oferty przewyższają przewidziane w projekcie kwoty na realizację zamówienia w związku z tym unieważniamy przetarg.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Boboryko

Wprowadzający: Joanna Boboryko

Data modyfikacji: 2018-10-22

Opublikował: Joanna Boboryko

Data publikacji: 2018-10-02

Rejestr zmian