ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WNS/2017 z dnia 30.10.2017r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

Data wydania 2017-10-30
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WNS/2017 z dnia 30.10.2017r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia 1/WNS/2017
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-11-06

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz przygotowujących do zdania egzaminów zawodowych dla uczniów/czennic Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach w ramach projektu Wsparcie na starcie”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki., Poddziałanie . 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Priorytet Inwestycyjny: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

 

Rozstrzygnięcie - załącznik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Malinowska

Wprowadzający: Ewa Malinowska

Data modyfikacji: 2017-11-10

Opublikował: Ewa Malinowska

Data publikacji: 2017-10-30

Rejestr zmian