Realizacja usługi pomocy prawnej świadczonej w zakresie wdrażania instrumentów finansowych

Tytuł Realizacja usługi pomocy prawnej świadczonej w zakresie wdrażania instrumentów finansowych
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DRR-VIII.433.2.12.2017
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Białystok, 12.07.2017 r.

 

Województwo Podlaskie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok

 

Adres do korespondencji w przedmiotowej sprawie:

  1. Poleska 89

15-874 Białystok

Telefon(y): (85) 66 54920, (85) 6654340;

e-mail: drr.sekretariat@wrotapodlasia.pl

REGON: 050667685

NIP: 542-25-42-016

 

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania

 

 

W nawiązaniu do procedury zapytania ofertowego w zakresie realizacji Usługi pomocy prawnej (nr sprawy: DRR-VIII.433.2.12.2017) prowadzonej przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informuję, że przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu ze względu iż wszystkie złożone oferty wykonawców podlegają odrzuceniu ze względu na brak wypełnienia warunku legitymowania się przez wykonawców doświadczeniem obejmującym opracowanie co najmniej 3 opinii prawnych związanych z tematyką instrumentów zwrotnych realizowanych w ramach funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 i/lub perspektywie 2014-2020.

Wobec niewykazania przez wykonawców w złożonych ofertach, jak również w odpowiedzi na wystosowane wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień w sprawie wykazanych realizacji oraz posiadania wymaganego doświadczenia w realizacji podobnych zamówień, Zamawiający stwierdził, iż wszystkie oferty wykonawców podlegają odrzuceniu, co uniemożliwia wskazanie oferty najkorzystniejszej i w konsekwencji powoduje iż zapytanie ofertowe podlega unieważnieniu.

 

Z-ca Dyrektora

Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

Izabela Barbara Łokić

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Szarkowski

Wprowadzający: Krzysztof Szarkowski

Data modyfikacji: 2017-07-12

Opublikował: Krzysztof Szarkowski

Data publikacji: 2017-06-29

Rejestr zmian