Zapraszam do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Tytuł Zapraszam do złożenia oferty na dosawę fabrycznie nowego samochodu osobowego
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2631.2.2017
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2017-06-20

                                                

Biuro Administarcyjno-Gospodarcze                                                                                                                              Białysyok, dnia 5 lipca 2017 r.

BA-I.2631.2.2017

 

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego. W rozliczeniu Zamawiający oferuję samochód osobowy Ford Mondeo 2.0 TDCi, wersja Ambiente, rok produkcji 2011 wyceniony przez rzeczoznawcę na 22 900,00 zł brutto. W załączeniu wycena nr 55/11/17 rzeczoznawcy, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  1. Opis przedmiotu zamówienia – wg Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
  2. Projekt umowy – wg. Załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
  3. TerminyWymagany termin dostawy samochodu: 17 tygodni od daty podpisania umowy.
  4. Termin złożenia ofert: do dnia 20 lipiec 2017 r. do godziny 14.00.
  5. Kryterium wyboru oferty – cena 100%.
  6. Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury wewnętrznej Zamawiającego obowiązującej do kwoty poniżej wymogu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia    2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (papierowej) w zamkniętej kopercie z adnotacją „ZAPYTANIE OFERTOWE BA-I.2631.2.2017 r samochód osobowy” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. K.S.Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 z podaniem kwoty brutto przedmiotu zamówienia, tj. wartości oferowanego samochodu osobowego pomniejszonej o wartość samochodu przejmowanego w rozliczeniu.
  8. Ewentualne zapytania proszę kierować do Pan Rafała Żukowskigo, tel. 85 66 54 177, 693 334 199 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 6654 552, 609 096 310.

 

Niniejszym informuję, że w dniu 24.07.2017r. z powodu braku złożonych ofert unieważniono w całości postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Bieluci

Wprowadzający: Joanna Bieluci

Data modyfikacji: 2017-07-26

Opublikował: Joanna Bieluci

Data publikacji: 2017-07-05

Rejestr zmian