Zapraszam do złożenia oferty na dosawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Data wydania 13-09-2017
Tytuł Zapraszam do złożenia oferty na dosawę fabrycznie nowego samochodu osobowego
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2631.2.2017 r
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 21-09-2017

                                                                                                                                                        Białystok, dnia 13.09.2017 r.

 BA-I.2631.2.2017r.

 

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego.

A) Opis przedmiotu zamówienia – wg Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

B) Projekt umowy – wg. Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

C) Terminy

Termin złożenia ofert: do dnia 21 września 2017 r. do godziny 14.00.

Wymagany termin dostawy samochodu: 30.12.2017 r.

D) Kryterium wyboru oferty – cena 100%. Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury wewnętrznej Zamawiającego obowiązującej do kwoty poniżej wymogu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

E) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (papierowej) w zamkniętej kopercie z adnotacją „ZAPYTANIE OFERTOWE BA-I.2631.2.2017 r. samochód osobowy” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. K.S.Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 z kwoty brutto przedmiotu zamówienia, tj. wartości oferowanego samochodu osobowego.

F) Ewentualne zapytania proszę kierować do Pan Rafała Żukowskigo, tel. 85 66 54 177, 693 334 199 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 6654 552, 609 096 310.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Żukowski

Wprowadzający: Rafał Żukowski

Data modyfikacji: 2017-09-13

Opublikował: Rafał Żukowski

Data publikacji: 2017-09-13

Rejestr zmian