Odśnieżanie i sprzątanie chodnika przylegającego do budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 86 w Białymstoku.

Data wydania 2017-12-22
Tytuł Odśnieżanie i sprzątanie chodnika przylegającego do budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 86 w Białymstoku.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2017-12-28

 

 

            

Zapraszam zainteresowanych do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na terenie chodnika o pow. 200 m² przylegającego do budynku ul. Sienkiewicza 86 w Białymstoku.

 

I      Zakres prac do wykonywania w okresie trwania umowy:

 

 • usuwanie zanieczyszczeń w postaci śmieci, butelek, puszek, gałęzi i trawy,
 • usuwanie śniegu oraz oblodzenia.

 

II    Istotne informacje odnośnie złożenia oferty:

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć i zakończyć realizację przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie.
 2. Składający ofertę winien zaproponować cenę netto oraz podać cenę brutto za całość przedmiotu wykonania umowy.
 3. Wyjaśnienia i pytania należy kierować drogą mailową na adres amielan@wrotapodlasia.pl lub uzyskać telefonicznie pod nr 603-633-730.
 4. Z wygrywającym oferentem zostanie zawarta umowa na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku, zgodnie z projektem będącym załącznikiem do oferty.
 1. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres wykazany w pkt. 3 lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu pok. Nr 006 w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. do  15,00.
 2. Wykonywanie wymienionych prac należy rozpocząć 1 stycznia 2018 roku.
 3. Oferta powinna zawierać pełną nawę firmy z numerem NIP oraz nazwą banku i numerem rachunku bankowego.
 4. Decydującym  kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto.
 5. Wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.

 

 

Sprawę prowadzi Mirosław Amielan

Specyfikacja

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Miroslaw Amielan

Wprowadzający: Miroslaw Amielan

Data modyfikacji: 2017-12-22

Opublikował: Miroslaw Amielan

Data publikacji: 2017-12-22

Rejestr zmian