Realizacja usługi pomocy prawnej

Tytuł Realizacja usługi pomocy prawnej
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DRR-VIII.433.2.3.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-05-16

Korespondencja i zmiany

W nawiązaniu do przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego w zakresie realizacji usługi pomocy prawnej prowadzonego pod nazwą: „Zapewnienie świadczenia obsługi prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego a także zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi - w zakresie zadań realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” jako zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego - Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informuje, że przedmiotowe postepowanie zostaje unieważnione ze względu na wystąpienie istotnej zmiany okoliczność powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego wcześniej nie przewidział Zamawiający. Powyższe uprawnienie Zamawiającego zostało przewidziane w treści zapytania w sekcji Informacje dodatkowe i zastrzeżenia. Zaistniała sytuacja wynika z konieczności wyodrębnienia z przedmiotowego zamówienia części dotyczącej zastępstwa procesowego i rezygnacji z realizacji tej części w przedmiotowym zapytaniu, co jest podyktowane zmianami organizacyjnymi po stronie zamawiającego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Plechimowicz

Wprowadzający: Beata Plechimowicz

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Beata Plechimowicz

Data publikacji: 2018-05-08

Rejestr zmian