zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia kompleksowej usługi operatorskiej telefonii komórkowej w okresie od dnia 01.07.2018 do dnia 30.06.2020.

Data wydania 2018-06-05
Tytuł zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia kompleksowej usługi operatorskiej telefonii komórkowej w okresie od dnia 01.07.2018 do dnia 30.06.2020.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2634.4.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-06-15

                                                                                                                                                          Białystok 5 czerwca 2018 r.

 

BA-I.2634.4.2018

 

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na świadczenie kompleksowej usługi operatorskiej telefonii komórkowej w okresie od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2020 r.


A) Opis przedmiotu zamówienia – wg Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
B) Wykaz numerów i usług - wg Załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego
C) Terminy:
Wymagany termin wykonania usługi: od 01.07.2018 do 30.06.2020.
Termin złożenia ofert: 15.06.2018
D) Inne informacje:
Postepowanie jest prowadzone w ramach procedury wewnętrznej Zamawiającego obowiązującej do kwoty 30 000 EURO netto
Kryterium oceny ofert: cena
E) Sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego w formie pisemnej w siedzibie UMWP w Białymstoku
przy ul. K.S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 z podaniem ryczałtowej kwoty brutto proponowanej za wykonanie usługi.
Koperta powinna być opisana „Świadczenie kompleksowej usługi operatorskiej telefonii komórkowej w okresie od dnia 01.07.2018 do dnia 30.06.2020”.
Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania usługi objętej zapytaniem.

Ewentualne zapytania proszę kierować do Pani Joanny Bieluci, tel. 85 66 54 557 lub Pana Tomasza Greś, tel. 085 6654 552, 609 096 310.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej telefonii komórkowej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Orange Polska S.A., ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa – cena oferty brutto 13 739,49 zł.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Fiedorowicz

Wprowadzający: Joanna Fiedorowicz

Data modyfikacji: 2018-08-03

Opublikował: Joanna Fiedorowicz

Data publikacji: 2018-06-07

Rejestr zmian