Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2018 r. na zakup i montaż kiosku multimedialnego oraz wykonanie strony internetowej w ramach projektu „Wzmocnienie funkcji turystycznych i kulturalnych w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie”

Data wydania 2018-06-13
Tytuł Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2018 r. na zakup i montaż kiosku multimedialnego oraz wykonanie strony internetowej w ramach projektu „Wzmocnienie funkcji turystycznych i kulturalnych w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie”
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-06-21

Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i montażu instalacji multimedialnej oraz budowy strony internetowej w ramach projektu pt. „Wzmocnienie funkcji turystycznych i kulturalnych w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie” w ramach Lokalnej Grupy Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, Cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD, Cel szczegółowy 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD, Przedsięwzięcie 2.1.3. Inwestycje kierowane w zakresie funkcji turystycznych i kulturalnych obiektów z wyłączeniem funkcji jedynie sakralnej operacji z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII. „Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej”, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminem Konkursu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) zakup i montaż kiosku multimedialnego, za pomocą którego zwiedzający Kościół będą mogli uzyskać wszelkie informacje na temat m.in. historii Kościoła, jego zabytków oraz wydarzeń. Zamieszczana będzie także dokumentacja fotograficzna, cechy charakterystyczne kiosku: matryca LED 32”, rozdzielczość FullHD 1920x1080, matryca zabezpieczona szybą typu „safety glass”, podłączenie HDMI, ekran dotykowy 32” w technologii podczerwieni IR, technologia odporna na zadrapania, współpraca z systemami operacyjnymi: Windows, Android, kiosk wyposażony w dedykowany komputer, dwurdzeniowy procesor Intel, dysk SSD min. 32 GB, DDR3 2GB 1333.

2) budowa strony internetowej na bazie wordpressa.

Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu Zamawiającego bądź odbycie wizji lokalnej na terenie przedmiotowej Parafii, po wcześniejszym umówieniu się w celu zaprojektowania odpowiednich rozwiązań. Oferta cenowa powinna zawierać cenę netto i brutto elementów zapytania.

 

Informacje o sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

  • Cena netto oferty (max 80 pkt)

(Cena oferty najtańszej (PLN Netto)/Cena oferty badanej netto (PLN Netto)) ∙ 80 = liczba punktów

  • Gwarancja na wykonane prace (max 20 pkt)

- 3 lata – 20 punktów

- 2 lata – 10 punktów,

- 1 rok – 0 punktów

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów wyliczonych wg ww. kryteriów wybór nastąpi tylko w oparciu o kryterium ceny netto.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty powinny być dostarczone osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła, Drozdowo, ul. Główna 50, 18 – 421 Piątnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2018 r. oraz zawierać: łączną cenę netto i brutto.

 Osoba wyznaczona do kontaktu w ramach postępowania ofertowego: ks. Proboszcz Aleksander Suchocki, e-mail: aleksuch@kuria.lomza.pl , Tel. +48 604 991 420

 

Termin realizacji umowy:

Z wybranym oferentem, po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego zostanie sporządzona umowa na wykonanie prac będących przedmiotem zapytania ofertowego. Prace powinny zostać wykonane najpóźniej do 15.09.2018 r.

Korespondencja i zmiany

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z dnia 13.06.2018 r. na zakup i montaż kiosku multimedialnego oraz wykonanie strony internetowej wybrano najkorzystnijeszą ofertę złożoną przez firmę MP Technology Sp. z o.o., ul. Pl. Niepodległości 9c, 18 - 400 Łomża. Cena oferty brutto - 14 000,00 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Żochowski

Wprowadzający: Artur Żochowski

Data modyfikacji: 2018-06-26

Opublikował: Artur Żochowski

Data publikacji: 2018-06-13

Rejestr zmian