Zamówienia nieobjęte ustawą PZP

Dostępne: 198 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa i montaż linii do obróbki elementów średniogabarytowych

Data utworzenia: 2017-09-25

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-10-26

Oferta na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego.

Data utworzenia: 2017-09-25

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-10-03

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.3/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 22.09.2017r - wyłonienie wykonawcy budynku hali magazynowo produkcyjnej z częścią socjalną oraz budynku destylatorowni.

Data utworzenia: 2017-09-22

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-10-13

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na: budowie hali produkcyjnej z budynkiem biurowo-socjalnym i zagospodarowaniem terenu

Data utworzenia: 2017-09-22

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-09-29

Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji

Data utworzenia: 2017-09-22

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-09-29

Wykonanie prac remontowych - dostawa i montaż wykładziny w siedzibie UMWP przy ul. Gen. F. Kleeberga 20 w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-09-21

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: [Brak danych]

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród"/branża drogowa i elektryczna

Data utworzenia: 2017-09-21

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-09-29

wykonanie inwestycji "Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród"

Data utworzenia: 2017-09-19

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-10-04

„BUDOWA BUDYNKU TURYSTYCZNEGO O FUNKCJI NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNEJ – FOLWARK NADAWKI”

Data utworzenia: 2017-09-18

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-10-03

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2017/1.2.1

Data utworzenia: 2017-09-18

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-10-18