Zamówienia nieobjęte ustawą PZP

Dostępne: 287 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonywanie konserwacji instalacji, urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic zamontowanych w budynkach UMWP.

Data utworzenia: 2018-04-18

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-26

Kurs języka angielskiego na poziomie C1/C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ lub innej równoważnej klasyfikacji, dla pracowników IZ RPOWP

Data utworzenia: 2018-04-16

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-24

Zapytanie ofertowe na szkolenie MS-EXCEL - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla średniozaawansowanych i zaawansowanych

Data utworzenia: 2018-04-05

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-13

Zapytanie ofertowe na dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie bezterminowej licencji na informatyczny system służący do gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Data utworzenia: 2018-03-28

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-04-06

Zapytanie ofertowe dotyczące na dostawę opon letnich do samochodów osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Data utworzenia: 2018-03-22

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-03-30

Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego"

Data utworzenia: 2018-03-16

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-03-29

Realizacja usługi pomocy prawnej

Data utworzenia: 2018-03-12

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: [Brak danych]

Dostarczenie niszczarek typ Wallner JP 520C na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Data utworzenia: 2018-03-09

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-03-23

Zapytanie ofertowe na wykonanie napisu podświetlanego

Data utworzenia: 2018-03-08

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-03-19

Zapytanie ofertowe dostarczenie ekspresu do kawy Delonghi Autentica Cappuccino ETAM 29.660.SB na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-03-06

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-03-12