Zamówienia objęte ustawą PZP

Dostępne: 13 wyników ze wszystkich kategorii.

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Data utworzenia: 2018-04-06

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-19

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-07-18

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2017-07-26

„Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych”

Data utworzenia: 2016-11-07

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2016-11-17

Usługi w zakresie organizowania przedsięwzięć z udziałem partnerów i beneficjentów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Data utworzenia: 2016-04-15

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: [Brak danych]

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2016-03-30

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2016-04-08

Opracowanie graficzne, skład i łamanie, druk oraz dystrybucja 4 numerów informatora RPOWP

Data utworzenia: 2016-01-22

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2016-02-01

Usługa dozoru mienia - ochrony obiektu przed kradzieżą, włamaniem z zewnątrz, pożarem i dewastacją w obiektach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2016-01-21

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2016-01-29

Dostawa i montaż instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi w Wasilkowie/Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2015-11-12

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2015-11-27

Usługa poligraficzna: druk wydawnictwa „Katalog twórców ludowych województwa podlaskiego” wraz z dostawą dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w roku 2015.

Data utworzenia: 2015-11-04

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2015-11-12

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu specjalistycznego w ramach zadania „Kultura bez barier”

Data utworzenia: 2015-10-30

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2015-11-10