Zamówienia objęte ustawą PZP

Dostępne: 20 wyników ze wszystkich kategorii.

„Wykonanie gadżetów promujących województwo podlaskie II”

Data utworzenia: 2018-07-06

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-07-23

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”

Data utworzenia: 2018-06-25

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: [Brak danych]

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na potrzeby SSPW

Data utworzenia: 2018-06-05

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-06-13

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Data utworzenia: 2018-05-22

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-05-09

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Data utworzenia: 2018-04-27

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-05-11

„Monitorowanie obiektów położonych w Białymstoku przy ul. H. Sienkiewicza 86, T. Czackiego 8 i M. Skłodowskiej-Curie 14”

Data utworzenia: 2018-04-27

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-05-11

Ochrona obiektów i mienia Województwa Podlaskiego sprawowana w okresie: 01.06.2018 – 31.05.2020

Data utworzenia: 2018-04-24

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-05-10

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Data utworzenia: 2018-04-06

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-04-19

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-07-18

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2017-07-26

„Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych”

Data utworzenia: 2016-11-07

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2016-11-17