Ogłoszenie 63/2014 - Grodzisk, ul. Konopnickiej 1

8 grudnia 2014

Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B

10-127 Olsztyn

TELEFON: 0 89 535 38 48

FAX: 0 89 535 38 47

E-mail: marketing.olsztyn@amw.com.pl

Szczegóły przetargu na sprzedaż nieruchomości

Tryb:
Przetarg ustny nieograniczony
Jednostka prowadząca przetarg:
Oddział TerenowyAgencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
Lokalizacja nieruchomości:
Nieruchomość położona w Grodzisku, przy ul. Konopnickiej 1 (województwo podlaskie, powiat siemiatycki)
Powierzchnia nieruchomości:
0,1800 ha
Opis nieruchomości:
Grodzisk to wieś gminna o charakterze rolniczym. Położona jest w północno - zachodniej części powiatu siemiatyckiego, ok 14 km od drogi krajowej nr 19 relacji Białystok - Rzeszów.

Nieruchomość położona jest w centrum wsi w sąsiedztwie indywidualnej zabudowy mieszkaniowe, usługowej i instytucjonalnej.

Nieruchomość, to działka gruntu o regularnym kształcie prostokąta, w całości ogrodzona. Teren płaski. Działka jest zabudowana budynkami: nr 1 administracyjno - mieszkalnym o pow. uż. 287,70 m2 i nr 2 gospodarczym o pow. uż. 35,40 m2. Budynek nr 1 wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (własny kocioł węglowy) i telefoniczną. Budynek nr 2 posiada przyłącze elektryczne. Stan techniczny budynków dobry. Na nieruchomości znajduje się również blaszak garażowy i studnia kopana. Teren wokół budynków zagospodarowany. Nieruchomość wykorzystywana była jako posterunek Policji.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Grodzisk działka oznaczona nr ewid. 176 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem ,,U” z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze, na terenie ,,6UA” - obejmującym istniejący posterunek policji - utrzymuje się dotychczasową funkcję terenu.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW Nr BI3P/00002724/1
Termin przetargu:
14 stycznia 201512:00
Miejsce przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3 B
10-127 Olsztyn

Sala przetargowa (nr 7)
Wadium:
20 000 zł do 09.01.2015 r.
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Gawryś
Specjalista Sekcji Marketingu i PR

Agencja Mienia Wojskowego
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3 B
10-127 Olsztyn
tel.: 089 535 38 48 wew. 13
www.amw.com.pl
Cena wywoławcza:
154 000,00 PLN

SIWZ