Ogłoszenie 9/2015 - Kleszczele, Plac Parkowy 1

2 marca 2015

Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B

10-127 Olsztyn

TELEFON: 0 89 535 38 48

FAX: 0 89 535 38 47

E-mail: marketing.olsztyn@amw.com.pl

Szczegóły przetargu na sprzedaż nieruchomości

Tryb:
Przetarg pisemny nieograniczony
Jednostka prowadząca przetarg:
OT AMW w Olsztynie
Lokalizacja nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Kleszczelach przy ulicy Plac Parkowy 1, powiat hajnowski, woj. podlaskie,
Powierzchnia nieruchomości:
0,1127 ha
Opis nieruchomości:
Oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 5 Kleszczele numerem 2990/3
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze BI2P/00015590/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce.
Termin przetargu:
8 kwietnia 201510:50
Miejsce przetargu:
OT AMW w OLSZTYNIE
Wadium:
do 02.04.2015 r.
Cena wywoławcza:
130 000,00 PLN

SIWZ