Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy linii uszlachetniania kostki brukowej wraz z know - how

2 kwietnia 2012

Treść ogłoszenia

   PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA, MONTAŻ  I URUCHOMIENIE LINII  DO USZLACHETNIANIA KOSTKI BRUKOWEJ FC SONDERKONSTRUKTION GMBH WRAZ Z PROJEKTEM OPTYMALIZACJI I ORGANIZACJI PROCESU USZLACHETNIANIA KOSTKI BRUKOWEJ ZGODNIE Z OFEROWANĄ TECHNOLOGIĄ 
Postępowanie o wartości powyżej 14 tys. Euro

 

SIWZ