Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Dostawa środków czystości

10 października 2012

DPS “Spokojna Przystań”

16-050 Garbary

TELEFON: 856511078, 857176090,

FAX: 856511078, 857176090,

E-mail: sapde@wp.pl

Treść ogłoszenia

Zapytanie cenowe dotyczące dostawy środków czystości


Zamawiający:

Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji

DPS „Spokojna Przystań” w Garbarach

16-050 Michałowo

Siedziba Stowarzyszenia

ul. Zwycięstwa 10a/210

15-703 Białystok

Tel/fax: 85 6511 078, tel: 85 6513 330

 

 

 

      Proszę o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia zgodnie z załączonym drukiem. Ofertę można przesłać faxem: 85 6511 078, na e-mail: dps@wp.pl lub złożyć osobiście. Prosimy o złożenie oferty do dnia 15.10.2012 do godz. 12:00.

 1. Cena najniższa jako najkorzystniejsza.

2. Dopuszczamy możliwość złożenia oferty częściowej.

3. Warunki płatności przelew minimum 21 dni.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu.

5. Zamówiony asortyment dostarczony będzie do DPS na koszt wykonawcy.

6. Dopuszczamy możliwość zastosowanie równoważnych zamienników wskazanych towarów.