Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie 34 ław i 7 pulpitów z rzeźbioną tablicą na podstawie archiwalnych zdjęć, z drzewa dębowego i dostarczenie ich do wnętrza Synagogi w Tykocinie –Muzeum w Tykocinie / Oddział Muzeum...

12 marca 2015

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

ul. Rynek Kościuszki 10

15-426 Białystok

FAX: (085) 742 14 40

REGON: 000276328

E-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl

Treść ogłoszenia

 Treść zapytania ofertowego w załączniku


Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 20.03.2015r.w formie papierowej na adres:


Muzeum Podlaskie w Białymstoku


Ratusz, Rynek Kościuszki 10


Białystok
 

Kontakt

 Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami są:

Joanna Olechno – kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego, tel. 515-263-998, e-mail: administracja@muzeum.bialystok.pl

Rozstrzygnięcie

Wybrany Wykonawca:

Zakład Szklarsko-Stolarski Jan Pogorzelski

ul. Klasztorna 7

16-080 Tykocin

SIWZ