Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

zakup unitów dentystycznych wraz z wyposażeniem

11 sierpnia 2011

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MODENT MONIKA CHOJNOWSKA

Ks.Janusza I 7c

18-400 Łomża

TELEFON: 506-067-700

FAX: 86 218-52-12

REGON: 052256800

E-mail: modent.lomza@onet.pl

Treść ogłoszenia


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:1.   Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 unitów dentystycznych z wyposażeniem:


2.   Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
            Oczekuje się aby każdy unit posiadał:
-          konsoleta lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej do 44cm.)  z rękawami od góry 


              wyposażona w pięć instrumentów:


-          moduł trójdrożnej strzykawki w obudowie metalowej do sterylizacji


-          moduł turbinowy z turbiną ze światłem  TA-98 C LED ze złączką RQ 04 W&H


-          moduł  bezszczotkowego mm. elektrycznego ze światłem i-XR3 (1000-40000 rpm/ 3Ncm)  z kątnicą WA-56LED W&H


-          moduł skalera piezoelektrycznego SC-A2  z 4  ostrzami


-          moduł profesjonalnej kamery wewnątrzustnej CU2 – stopklatka, podział ekranu na 4 części


-          moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED na panelu asysty


-          hamulce rękawów


-          odłączalne rękawy instrumentów


-          aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe


-          przedmuch (chip blower) i spray na końcówkach


-          hamulec mechaniczny stolika lekarza


-          obrotowa taca pod konsolą (przesuwana wzdłuż miejsca mocowania)


-          aseptyczny panel sterowania przy konsolecie lekarza


-          możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie  dla turbiny, mikromotora, skalera z diodowym  wyświetlaczem    proporcjonalnym (10%)


-          negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym


-          funkcja ENDO - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)


-          zmiana kierunku pracy mikromotora (sygnał dźwiękowy)


-          włącznik/wyłącznik światła w końcówkach


-          napełnianie kubka pacjenta


-          spłukiwanie misy spluwaczki


-          możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis  „proszę wejść” itp.)


-          włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej


-          sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół ; oparcie – składanie/rozkładanie)


-          wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem / wyłączeniem lampy operacyjnej)


-          elektromechaniczny  fotel dentystyczny


-          zagłówek chirurgiczny z blokadą mechaniczną


-          pamięć pozycji „spluwaczkowej” i automatyczny powrót do pozycji "zero"


-          programowalne cztery pamięci  pozycji pracy


-          zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia


-          jeden sterownik nożny  funkcji fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, aktywacja przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywołanie pozycji „0” i spluwaczkowej i powrót do ostatniej pozycji pracy z włączeniem / wyłączeniem lampy operacyjnej)


-          włączenie / wyłączenie  pompy ssaka przy podniesionych rękawach poprzez naciśnięcie podstawy


-          bezszwowa tapicerka


-           diodowa lampa operacyjna ALYA


-          monitor LCD 15’’ AV i oryginalnym uchwytem zamontowany na statywie lampy operacyjnej


-          wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wew.  dezynfekcji rękawów)


-          ceramiczna, odchylana tumba z możliwością obrotu w kierunku pacjenta


-          ramię asystenckie  panelem sterowania dla asysty (obsługa spluwaczki,   funkcje   fotela, pozycja „0”,  „spluwaczkowa” i powrót do ostatniej pozycji pracy )


-          długość rękawa instrumentów mierzona od krawędzi stolika lekarza min. 78 cm.


-          szerokość zakończenia podstawy fotela max. 29 cm


-          min. szerokość siedziska  55 cm


-          rękawy instrumentów z blokadą (hamulcem) położenia krańcowego


-          pompa ssaka DURR VS-300S (praca w układzie mokrym)  z instalacją ssakową (dwa rękawy, kolektor, filtr, kaniule, adaptery)


-          kompresor medyczny, bezolejowy EKOM DRY z osuszaczem powietrza


-          krzesełko asystencko-lekarskie  2 szt.


-          asystor – 1szt.


  


KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA:Cena - 30%


Parametry techniczne oraz funkcjonalność sprzętu – 35%

Lista referencyjna zawierająca minimum 200 sprzedanych sztuk unitów w roku 2010 – 30%


Serwis gwarancyjny – 5 %


 


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:Termin realizacji zamówienia – nie może być późniejszy niż do dnia 30.09.2011 r.


 


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie pisemnie – osobiście, drogą e-mailową na adres modent.lomza@onet.pl bądź drogą pocztową na adres:


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MODENT – Monika Chojnowska 18-400 Łomża ul. Ks. Janusza I 7c


 


Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 19.08.2011 r. o godzinie 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.08.2011 o godzinie 18.00 w siedzibie firmy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MODENT – Monika Chojnowska 18-400 Łomża ul. Ks. Janusza I 7c


 


W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres:


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MODENT – Monika Chojnowska 18-400 Łomża ul. Ks. Janusza I 7c.

Kontakt

Monika Chojnowska, tel. kom: 506-067-700, tel:  86-218-52-12, email: modent.lomza@onet.pl

SIWZ