Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest linia do produkcji taśm ( głównie aluminiowej taśmy dekarskiej) , wstęg i sznurów butylowych

7 marca 2012

SIWZ