Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Budowa budynku innowacyjnego autocentrum (Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, myjnia TIR, punkt serwisowy) wraz z częścią biurową oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Szosa Baranowicka 58/1 w Zaściankach k. Białegostoku.

21 lipca 2011

Treść ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest budynek innowacyjnego autocentrum (Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, myjnia TIR, punkt serwisowy) wraz z częścią biurową oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Szosa Baranowicka 58/1 w Zaściankach k. Białegostoku o powierzchni użytkowej 970 m2.Planowany termin realizacji zamówienia - 30.06.2012 r.Na pisemne deklaracje udziału w konkursie ofert czekamy do 27.07.2011 r.


Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2011 r. o godz. 10.00.


Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej - 100% oferowana cena.


Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz szczegóły dot. zasad konkursu zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym w załączniku oraz na stronie internetowej firmy PLUS Diagnostyka pod adreem www.plusdiagnostyka.pl


 

Kontakt

Jan Jurkiewicz
tel. 602 409 555
e-mail: michal.jurkiewicz@gmail.com

SIWZ