Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Zapytanie ofertowe na dostawę pieców piekarniczo-cukierniczych

18 września 2012

Treść ogłoszenia

Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o.o., ul Dojnowska 61/1, 15-557 Białystok, NIP: 966-15-92-999 prosi o przedstawienie oferty handlowej na:

- Zakup obrotowego pieca piekarniczo – cukierniczego Compact 1.10 K STIR gaz - 2 szt.Z uwagi na posiadany osprzęt wymaga się aby wymienione piece były dostosowane do współpracy z wózkami 20-półkowymi o wymiarach blach 580x980 mm.Termin realizacji zamówienia do 31.12.2012r.Kryteria wyboru ofert:

- cena 50%,

- okres gwarancji 25%

- czas reakcji serwisowej 25%Termin składania ofert do 27.09.2012r.Oferty dla swojej ważności muszą zawierać informacje określone w kryteriach wyboru oraz wskazywać na termin realizacji. Oferowana cenowa powinna być podana w wartościach netto i brutto.


Kontakt

Dodatkowe pytania prosimy kierować do: Andrzej Matus, Tel. kom: 695 250 080, fax:  (85) 678-43-33, e-mail:ppmbialystok@wp.pl