Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Dostawca owoców i warzyw

24 października 2014

Treść ogłoszenia

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce przyjmuje oferty na:

dostawy owoców i warzyw

Wartość sprzedaży tygodniowej ok 25 tys złKryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:cena 50%

jakość 50%

Termin składania ofert : 2014-12-10


Kontakt

Halina Czarnulicz
handlowy@hajnowka.spolem.org.pl
kom 600 241 845