Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Wykonanie odlewów zwierząt w ich naturalnej wielkości, tropów w formie "gwiazd" , ich transport i instalacja w Białowieży w ramach zadania pn.: - BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNY - REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ...

23 stycznia 2015

Treść ogłoszenia


Przedmiotem zapytania  jest  wykonanie odlewów zwierząt w ich naturalnej wielkości z atestowanego brązu (np. RG5),  ich tropów w formie „gwiazd”, oraz transport i instalacja w Białowieży, gdzie realizowany jest projekt pod nazwą " Białowieska Aleja Gwiazd – Park Edukacyjny,  rewitalizacja Stacji Białowieża Pałac z rekonstrukcją XIX-wiecznego peronu dworca kolejowego, realizacją przyrodniczej wystawy plenerowej, wytyczeniem ścieżki dydaktycznej oraz projektem edukacyjnego placu zabaw dla dzieci"  w zakresie:

- 15 sztuk  odlewy tropów zwierząt - wg. rysunku / projektu


- 6 sztuk odlewy zwierząt - wg. rysunku / zdjęcia
 


zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2015 r.


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:


Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dworze Wejmutka w Białowieży przy ul. Kolejowej 1a, do dnia 06 lutego 2015 r. do godz. 10.45


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 06 lutego 2015 r. o godz. 11.00


Otwarcie ofert jest jawne


 


Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Olimpia Pabian tel. 698 404 944698 404 944wszystkie załączniki do pobrania na stronie www.wejmutka.plw zakładce Zapytanie Ofertowe