Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

28 stycznia 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe oraz załączniki opublikowano w załącznikach PDF.

Dołączono pytania i odpowiedzi  do zapytania ofertowego (ostatnie opublikowano dnia 05.02.2015 r.)

Kontakt

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego jest: Bożena Ignatowska,
tel. 85 66 54 459, fax. 85 66 54 531,e-mail: bozena.ignatowska@wrotapodlasia.pl.

Rozstrzygnięcie

Zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania dnia 11.02.2015 r. (Plik 2015.02.11__Ogloszenie_wyniku.pdf)

Zamieszczono informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty  dnia 13.02.2015 r. (Plik 2015.02.13__Informacja_o_ponownym_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf)

SIWZ