Historia zmian strony "Zakup oraz dostawa licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)”"

 1. Tytuł: Zakup oraz dostawa licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)”

  Obowiązywała od 2020-06-26 14:10:51 do teraz

  Zmianę wprowadził: Joanna Pawluczuk

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 2. Tytuł: Zakup oraz dostawa licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)”

  Obowiązywała od 2020-06-15 14:26:41 do 2020-06-26 14:10:51

  Zmianę wprowadził: Joanna Pawluczuk

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 3. Tytuł: Zakup oraz dostawa licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)”

  Obowiązywała od 2020-06-15 14:18:32 do 2020-06-15 14:26:41

  Zmianę wprowadził: Joanna Pawluczuk

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docx". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.docx". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_3_Wzor_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.docx".