Dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 l do celów spożywczych oraz dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej do siedziby UMWP w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 14.

Tytuł Dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 l do celów spożywczych oraz dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej do siedziby UMWP w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 14.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BT.2512.10.2.2020
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2020-06-18

Biuro Administracyjne                                                                       Białystok, dnia 08.06.2020 r.
BT.2512.10.2.2020

                                                                   Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na :
- dostawę wody źródlanej w butlach 18,9 l do celów spożywczych
- dzierżawę dystrybutorów wody źródlanej
do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 14.

Termin złożenia oferty:  18 czerwca 2020 r. (czwartek) do godz. 14:00.

W załączeniu: treść Zapytania ofertowego Nr BT.2512.10.2.2020 z 08.06.2020r., wzór umowy ( Zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz Oświadczenie Wykonawcy ( Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego).

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę wody źródlanej w butlach 18,9 l oraz dzierżawę dystrybutorów wody źródlanej w budynku UMWP w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 udzielono zamówienia firmie: EDEN Springs Sp. z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10; NIP: 677-006-65-41; REGON: 350279590.
Przyjęta kwota netto/brutto za:
- jedną (1 szt.) butlę wody źródlanej o poj. 18,9 l - 10,00 zł/12,30 zł;
- dzierżawę jednego (1 szt.) dystrybutora wody źródlanej - 5,00 zł/ 6,15 zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Jakimowicz

Wprowadzający: Mirosław Jakimowicz

Data modyfikacji: 2020-07-06

Opublikował: Mirosław Jakimowicz

Data publikacji: 2020-06-08

Rejestr zmian