Dzierżawa dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej w siedzibach UMWP w Białymstoku.

Tytuł Dzierżawa dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej w siedzibach UMWP w Białymstoku.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BT.2512.10.1.2020
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2020-06-18

Biuro Administracyjne                                                                  Białystok, dnia 08.06.2020 r.
BT.2512.10.1.2020

                                                                    Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na dzierżawę dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, ul. gen. G. S. Pattona 8, ul. Poleskiej 89 bud. A i C, ul. Św. Rocha 13/15 lok. 321.

Termin złożenia oferty:  18 czerwca 2020 r. (czwartek) do godz. 14:00.

W załączeniu: treść Zapytania ofertowego Nr BT.2512.10.1.2020 z 08.06.2020r., wzór umowy ( Zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego), Wykaz punktów dostaw ( Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego) oraz Oświadczenie Wykonawcy ( Zał. Nr 3 do Zapytania ofertowego).

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: WELLDONES Konrad Białkowski, 05-083 Borzęcin Mały ul. Źródlana 16; NIP: 118-182-28-34, REGON: 146481532.
Cena oferty netto/brutto: 123,00 zł/151,29 zł za dzierżawę przez miesiąc jednego urządzenia dozującego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Jakimowicz

Wprowadzający: Mirosław Jakimowicz

Data modyfikacji: 2020-07-06

Opublikował: Mirosław Jakimowicz

Data publikacji: 2020-06-08

Rejestr zmian