Rozbudowa witryny internetowej Invest in Podlaskie

Data wydania 2021-03-30
Tytuł Rozbudowa witryny internetowej Invest in Podlaskie
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NR BO-II.433.2.1.2021
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-04-07

W związku z realizacją projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację usługi pn. Rozbudowa witryny internetowej Invest in Podlaskie (investinpodlaskie.pl).

Zapraszamy do składania ofert.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Januszewska

Wprowadzający: Ewa Januszewska

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Ewa Januszewska

Data publikacji: 2021-03-30

Rejestr zmian