Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus

14 listopada 2012

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich

Baciki Średnie 68

17-300 Siemiatycze

TELEFON: (085) 655 24 42

FAX: (085) 655 24 42

REGON: 050583014

E-mail: 2000038@zoz.org.pl

Tryb przetargu

przetarg nieograniczony

Treść ogłoszenia

 Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus na potrzeby kotłowni c.o oraz produkcji ciepłej wody użytkowej

Komunikaty i korespondencja

 Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieźy Baciki Średnie 68 17-300 Siemiatycze Tel/fax  ( 85 ) 6552442 Godziny  w których moźna kontaktować się z Zamawiającym: 800 - 1500

Dodatkowe informacje

 Zamawiający nie dopuszcza moźliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza moźliwości składania ofert częściowych.

Kontakt

 Bogdan Gogołek, tel.856552442

SIWZ