Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Budowa i wykończenie pomieszczenia na odpady medyczne i komunalne w Centrum Medycznym

21 lipca 2011

ISPL Centrum Medyczne Robert M. Mróz

Sienkiewicza 79A

15-003 Białystok

TELEFON: +48856545419

FAX: +48856642076

REGON: 050842740

E-mail: robmroz@wp.pl

Treść ogłoszenia

ISPL Centrum Medyczne Robert M. Mróz


Ul. Sienkiewicza 79A/210


15-540 Białystok.


 


Ogłasza konkurs na porównanie ofert:


 


1.   Przedmiotem zamówienia jest zakup budowy i wykończenia pomieszczenia na odpady medyczne i komunalne centrum medycznego według projektu do wglądu w siedzibie firmy w godz. 08.00-16.00


 


2.   Specyfikacja przedmiotu zamówienia:


- Budowa i wykończenie pomieszczenia na odpady medyczne i komunalne


 


Oczekuje się aby materiały posiadały:


- atesty wymagane zgodnie z przeznaczeniem – szpital,


- odpowiednią gwarancję.


 


KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA:


cena – 40%


jakość – 20%


doświadczenie (dotychczasowe realizacje) –  20%


serwis gwarancyjny – 20%
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


Termin realizacji zamówienia – nie może być późniejszy niż do dnia 31.10.2011 r.


 


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie pisemnie – osobiście, lub drogą pocztową na adres:


 


 


ISPL Centrum Medyczne Robert M. Mróz


Ul. Sienkiewicza 79A/210


15-540 Białystok.


 


Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 28.07.2011 r. o godzinie 16.00.


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.07.2011 o godzinie 17.00 w siedzibie firmy:


ISPL Centrum Medyczne Robert M. Mróz


Ul. Sienkiewicza 79A/210


15-540 Białystok.


 


W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ISPL Centrum Medyczne Robert M. Mróz


Ul. Sienkiewicza 79A/210


15-540 Białystok.
osoba kontaktowa:


Robert Mróz  tel. 85 654 54 19, fax: 85 664 20 76., e-mail: robmroz@wp.pl.