Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę infrastruktury niezbędnej do przyłączenia do sieci

14 marca 2014

Regina Szuchnicka

Młynowa 5A

16-030 Wasilków

REGON: 200747454

E-mail: monis83@o2.pl

SIWZ