Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modelu przestrzennego oraz wykonanie czterech form do wtryskarki.

10 kwietnia 2012

ToM-PaR

Chabrowa 36

05-080 Izabelin

REGON: 012106611

E-mail: m.arciszewska@cpp.bialystok.pl

SIWZ