Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych BUDYNKU TURYSTYCZNEGO O FUNKCJI NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNEJ – ETAP 2

Data wydania 2017-12-28
Tytuł Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych BUDYNKU TURYSTYCZNEGO O FUNKCJI NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNEJ – ETAP 2
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia 02_12/2017
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-01-15

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych BUDYNKU TURYSTYCZNEGO
O FUNKCJI NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNEJ – ETAP 2 w następującym zakresie:

 1. Stolarka otworowa zewnętrzna - dostawa i montaż kompletnej stolarki i ślusarki otworowej zgodnie z załączoną dokumentacją.
 2. Elewacja - dostawa i montaż elewacji drewnianej wraz z podkonstrukcją
  i dociepleniem z wełny, wykonanie docieplenia części cokołowej wraz z tynkiem kamyczkowym, wykonanie studzienek doświetlających systemowych, wykonanie konstrukcji i balustrad balkonów w ścianach podłużnych i szczytach budynków, wykonanie blend nad otworami zgodnie z dokumentacją, dostawa i montaż parapetów z blachy powlekanej min. 0,5 mm, wykonanie desek szczytowych ozdobnych wraz z podbitką.
 3. Dach - dostawa i montaż kompletnego systemowego poszycia dachowego z dachówki ceramicznej (w tym dachówkami systemowymi) wraz z impregnowanymi łatami
  i kontrłatami, obróbkami blacharskimi desek podrynnowych, wiatrownic, systemu orynnowania wraz z rurami spustowymi, obrobienie blachą kominów wraz z czapkami, wykonanie ław kominiarskich.Termin wykonania zamówienia upływa 30/10/2018 r. Wydłużenie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Termin wykonania zamówienia upływa 30/10/2018 r. Wydłużenie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15/01/2018 r. do godz. 14.00 złożono 3 oferty od:

 1. INWEST-BIAL Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.
 2. AS BUD Sławomir Adamczuk
 3. Archime Maciej Ejdys

Wszystkie oferty spełniły warunki kompletności ofert, a tym samym możliwe było dokonanie oceny merytorycznej.

Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Pkt 5 Warunki udziału w postepowaniu Zapytania ofertowego. Weryfikacja została dokonana przez Zamawiającego na podstawie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.

Oferenci nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, na dowód czego załączono podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy spełnienia kryteriów wyboru, dokonano wyboru oferty:

 1. Archime Maciej Ejdys, ul. Piaskowa 33a, 18-106 Niewodnica Korycka (74 punkty) na kwotę 347 780,00 PLN netto.

Pozostałe oferty zdobyły:

 1. INWEST-BIAL Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. (56,50 punktów)
 2. AS BUD Sławomir Adamczuk (72,56 pynkty)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Szczebiot

Wprowadzający: Marcin Szczebiot

Data modyfikacji: 2018-01-18

Opublikował: Marcin Szczebiot

Data publikacji: 2017-12-28

Rejestr zmian