Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Przetarg Ofertowy na wynajem restauracji wraz z salą bankietową na 200 osób

23 stycznia 2015

Treść ogłoszenia

Przetarg ofertowy na wynajem restauracji Hajnowianka w Hajnówce przy ul. Ks. I. Wierobieja 2. Lokal jest przystosowany do prowadzenia restauracji i obecnie funkcjonuje. W ostatnim czasie przeprowadzony został remont pomieszczeń Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 270 m2.

Wraz z restauracją istnieje możliwość wynajęcia Sali bankietowej o powierzchni 320m2 wraz zapleczem sanitarnym znajdującej się bezpośrednio przy restauracji..


 


Termin składania ofert 08.05.2015 do godz. 8.00


 


Oferta powinna zawierać co najmniej:


 


Dane oferenta


 


Cenę netto za m2 powierzchni


 


Proponowany okres najmu


 


 


Oferty należy przesyłać na adres jgolawski@hajnowka.spolem.org.pl 


 


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego przetargu ofertowego bez podania przyczynyKontakt

Jacek Goławski
85 873 35 85
660 761 483