Zapytanie ofertowe nr 2/COIE/2018 - kompleksowa organizacja czterech spotkań informacyjnych w 2018 r. dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wskazanych rynkach

Data wydania 2018-06-12
Tytuł Zapytanie ofertowe nr 2/COIE/2018 - kompleksowa organizacja 4 spotkań informacyjnych w 2018 r. dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wskazanych rynkach
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia 2/COIE/2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-06-22

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na kompleksowej organizacji w   roku  2018 roku czterech spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wskazanych rynkach zagranicznych:

1.Czechy

2.Holandia

3.USA

4.Szwecja

Szczegóły oferty oraz formularz w załączeniu.

Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form: osobiście lub pocztą tradycyjną, oferta w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, z dopiskiem:

„Oferta na zadanie pn: ”Kompleksowa organizacja czterech  spotkań informacyjnych w  roku 2018 ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2018 roku do godz. 08:00. 

Po wskazanym terminie oferta nie zostanie uwzględniona.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:


Pan Piotr Szutkiewicz, E-mail:piotr.szutkiewicz@wrotapodlasia.pl  tel. (+ 48 85) 66-54-987.

Pani Katarzyna Krutul, E-mail: katarzyna.krutul@wrotapodlasia.pl tel. (+48 85) 66-54-272

lub coi@wrotapodlasia.pl

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 2/COIE/2018 z dnia 12 czerwca 2018r. o udzielenie zamówienia na zlecenie usługi polegającej na kompleksowej organizacji w 2018 roku czterech spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wskazanych rynkach zagranicznych najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:
Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Białymstoku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jurgilewicz

Wprowadzający: Anna Jurgilewicz

Data modyfikacji: 2018-06-25

Opublikował: Anna Jurgilewicz

Data publikacji: 2018-06-12

Rejestr zmian