Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

8 kwietnia 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Szczegóły przetargu na sprzedaż nieruchomości

Tryb:
Przetarg ustny nieograniczony
Inne istotne informacje:
Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 014 r. poz. 518 z późn. zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 oznaczonej jako działka nr 2285/2 o pow. 0,1471 ha wpisanej do KW Nr BI1B/00120507/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.
Powodem odstąpienia od przetargu jest odstąpienie od zamiaru zbycia nieruchomości w drodze przetargu.