Rejestracja

Rejestracja Podmiotu w celu Publikacji ogłoszeń.

Szanowni Państwo w celu rejestracji podmiotu i możliwości publikacji ogłoszeń na stronie http://przetargi.wrotapodlasia.pl należy, z poniższego adresu wysłać pismo ogólne wraz z wypełnionym formularzem. 

Adres do pisma ogólnego

W wniosku oprócz pól wymaganych takich jak podstawowe dane Instytucji należy wymienić jeszcze użytkownika, któremu założony zostanie dostęp do modułu Przetargów (patrz rys. poniżej).

Po wypełnieniu formularz klikamy na przycisk „Dalej” (patrz rys. poniżej)

Następnie musimy wybrać jakiego podpisu chcemy użyć wysyłając pismo (patrz rys. poniżej)

W zależności od wybranego sposobu podpisywania postępujemy zgodnie z wymaganiami aplikacji celem złożenia podpisu.

Po weryfikacji poprawności przesłanych danych administrator systemu aktywuje konto, następnie drogę mailową przesłane zostaną wszelkie informacje.