Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

W celu publikacji Państwa ogłoszeń proszę o rejestracją w zakładce "Rejestracja".

Dostępne: 717 wyników ze wszystkich kategorii.

Druk kalendarzy na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-11-23

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-12-01

Dostawa artykułów spożywczych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Data utworzenia: 2020-11-20

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-11-27

Wyłonienie wykonawcy (trenera) kompetencji edukatorskich w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”

Data utworzenia: 2020-11-19

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-12-01

Druk materiałów informacyjno- promocyjnych w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”

Data utworzenia: 2020-11-12

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-11-24

Wykonanie gadżetów promujących Województwo Podlaskie

Data utworzenia: 2020-11-12

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-11-20

„Zakup i dostawa pracowni TIK oraz robotów edukacyjnych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego””

Data utworzenia: 2020-11-09

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-12-14

„Projektowanie, drukowanie i dostawa kalendarzy na potrzeby Departamenty Rolnictwa i Obszarów Rybackich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”

Data utworzenia: 2020-11-06

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-11-16

Dostawa bonów towarowych

Data utworzenia: 2020-11-04

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-11-13

Cykl szkoleń online dla wnioskodawców RPOWP 2014-2020

Data utworzenia: 2020-11-03

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-11-12

Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu rewitalizacji w systemie on-line

Data utworzenia: 2020-11-02

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-11-19