Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

W celu publikacji Państwa ogłoszeń proszę o rejestracją w zakładce "Rejestracja".

Dostępne: 497 wyników ze wszystkich kategorii.

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku III

Data utworzenia: 2018-12-11

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-12-19

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. „Umowy w zamówieniach publicznych do 30.000 euro, w tym w projektach unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020”

Data utworzenia: 2018-12-06

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-12-17

Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do Internetu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie

Data utworzenia: 2018-12-04

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-12-11

Wykonanie gadżetów promujących województwo podlaskie III

Data utworzenia: 2018-12-04

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-12-13

„Świadczenie usług eksperckich w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”

Data utworzenia: 2018-11-29

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-12-12

Sukcesywne wykonanie i dostawa kwiatów, kwiatów ciętych z dekoracją, wieńców mi kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Data utworzenia: 2018-11-29

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-12-06

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Data utworzenia: 2018-11-29

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-12-06

Druk albumu pt. „Zapewnia się atmosferę życzliwości”

Data utworzenia: 2018-11-29

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-12-07

Szkolenie: Polityki horyzontalne 2014-2020

Data utworzenia: 2018-11-28

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-12-06

Zakup i dostarczanie prasy codziennej i czasopism periodycznych w wersji papierowej na rok 2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Data utworzenia: 2018-11-28

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-12-05