Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

W celu publikacji Państwa ogłoszeń proszę o rejestracją w zakładce "Rejestracja".

Dostępne: 674 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii.

Data utworzenia: 2020-07-02

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-07-09

Usługa sprzątania obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-06-15

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-06-26

Zakup oraz dostawa licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)”

Data utworzenia: 2020-06-15

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-23

Dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 l do celów spożywczych oraz dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej do siedziby UMWP w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 14.

Data utworzenia: 2020-06-08

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-18

Dzierżawa dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej w siedzibach UMWP w Białymstoku.

Data utworzenia: 2020-06-08

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-18

Przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych

Data utworzenia: 2020-06-08

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-06-23

Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-06-03

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-07-28

Zakup dostępu do internetu bezprzewodowego wraz z modemami na okres 2 lat od dnia 01.07.2020r do dnia 30.06.2022r

Data utworzenia: 2020-06-02

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-06-09