Zamówienia objęte ustawą PZP

Dostępne: 30 wyników ze wszystkich kategorii.

Cykl szkoleń online dla wnioskodawców RPOWP 2014-2020

Data utworzenia: 2020-11-03

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-11-12

Szkolenie Zmiany w Prawie budowlanym w kontekście realizacji projektów – nowelizacja przepisów w perspektywie ostatnich 2 lat

Data utworzenia: 2020-09-25

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-10-06

Kompleksowa usługa szkoleniowa realizowana w ramach projektu Cyfrowe Podlaskie

Data utworzenia: 2020-08-12

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-08-28

Przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-04-23

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-05-04

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Data utworzenia: 2020-04-17

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-04-29

Przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących udzielania zamówień w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Data utworzenia: 2020-03-13

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-04-02

„Przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących rozliczania projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w systemie SL2014”

Data utworzenia: 2020-03-12

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-04-01

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie B2/C1 dla pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP)

Data utworzenia: 2020-02-25

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-03-04