Zamówienia objęte ustawą PZP

Dostępne: 27 wyników ze wszystkich kategorii.

Przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-04-23

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-05-04

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Data utworzenia: 2020-04-17

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-04-29

Przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących udzielania zamówień w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Data utworzenia: 2020-03-13

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-04-02

„Przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących rozliczania projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w systemie SL2014”

Data utworzenia: 2020-03-12

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-04-01

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie B2/C1 dla pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP)

Data utworzenia: 2020-02-25

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-03-04

„Wykonanie gadżetów promujących województwo podlaskie II”

Data utworzenia: 2018-07-06

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-07-23

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”

Data utworzenia: 2018-06-25

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: [Brak danych]

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na potrzeby SSPW

Data utworzenia: 2018-06-05

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-06-13