Zamówienia nieobjęte ustawą PZP

Dostępne: 481 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii.

Data utworzenia: 2020-07-02

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-07-09

Zakup oraz dostawa licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)”

Data utworzenia: 2020-06-15

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-23

Dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 l do celów spożywczych oraz dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej do siedziby UMWP w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 14.

Data utworzenia: 2020-06-08

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-18

Dzierżawa dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej w siedzibach UMWP w Białymstoku.

Data utworzenia: 2020-06-08

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-18

Przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych

Data utworzenia: 2020-06-08

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-06-23

Zakup dostępu do internetu bezprzewodowego wraz z modemami na okres 2 lat od dnia 01.07.2020r do dnia 30.06.2022r

Data utworzenia: 2020-06-02

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-06-09

Zakup odnowienia posiadanych licencji ESET Endpoint Protection Standard oraz ESET Secure Enterprise

Data utworzenia: 2020-05-26

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-06-04

Świadczenie usługi operatorskiej telefonii komórkowej

Data utworzenia: 2020-05-25

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-05

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej SSPW WP w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2074B na odcinku Bryki – Kamień Rupie – Dąbrowa Zabłotne – Dąbrowa Wielka w lok. 4+394 – 9+044

Data utworzenia: 2020-04-28

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-05-05