Zamówienia nieobjęte ustawą PZP

Dostępne: 486 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapytanie ofertowe na organizację konkursu plastycznego

Data utworzenia: 2020-09-16

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-09-24

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na zbycie pojazdów mechanicznych stanowiących mienie Województwa Podlaskiego.

Data utworzenia: 2020-08-28

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-09-15

„Sukcesywna dostawa maseczek jednorazowych w łącznej ilości 5500 sztuk (Część nr 1 - 800 szt., Część nr 2 – 4700 szt.) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ”

Data utworzenia: 2020-08-19

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-08-26

Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Data utworzenia: 2020-08-18

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-08-25

Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii.

Data utworzenia: 2020-07-02

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-07-09

Zakup oraz dostawa licencji rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)”

Data utworzenia: 2020-06-15

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-23

Dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 l do celów spożywczych oraz dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej do siedziby UMWP w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 14.

Data utworzenia: 2020-06-08

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-18

Dzierżawa dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej w siedzibach UMWP w Białymstoku.

Data utworzenia: 2020-06-08

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-18

Przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych

Data utworzenia: 2020-06-08

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-23