Zamówienia nieobjęte ustawą PZP

Dostępne: 494 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa artykułów spożywczych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Data utworzenia: 2020-11-20

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-11-27

Wyłonienie wykonawcy (trenera) kompetencji edukatorskich w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”

Data utworzenia: 2020-11-19

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-12-01

Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu rewitalizacji w systemie on-line

Data utworzenia: 2020-11-02

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-11-19

Wyłonienie wykonawcy (trenera) kompetencji edukatorskich w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”

Data utworzenia: 2020-10-27

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-11-05

Wykonanie badań o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących promocji gospodarczej województwa podlaskiego

Data utworzenia: 2020-10-21

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-11-02

„Doposażenie cyfrowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku”.

Data utworzenia: 2020-10-07

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-10-16

Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie oszacowania wieloletniej szkody łowieckiej wyrządzonej przez łosie, skutkującej koniecznością likwidacji plantacji porzeczki czarnej.

Data utworzenia: 2020-10-05

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-10-12

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia o tematyce związanej z chorobami przenoszonymi przez kleszcze

Data utworzenia: 2020-10-02

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-10-15

Zapytanie ofertowe na organizację konkursu plastycznego

Data utworzenia: 2020-09-16

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-09-24