ADB Sp. z o.o.

Ogłoszenia Opublikowane przez Instytucję

  • Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji

    2017-09-22 09:09:47

    Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na: ETAP 1- budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym wewnątrz hali i zagospodarowaniem terenu ETAP 2 – budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego z zapleczem laboratoryjno - prototypowym i zagospodarowaniem terenu złożonych w ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020