LAINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ogłoszenia Opublikowane przez Instytucję

  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.3/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 22.09.2017r - wyłonienie wykonawcy budynku hali magazynowo produkcyjnej z częścią socjalną oraz budynku destylatorowni.

    2017-09-22 19:37:29

    W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pn.: „UTWORZENIE ZAKŁADU PRODUKCJI SPECJALISTYCZNEJ CHEMII BUDOWLANEJ NA TERENIE SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ”, aplikującego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, przez LAINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy budynku hali magazynowo produkcyjnej z częścią socjalną oraz budynku destylatorowni w miejscowości Suwałki (woj. podlaskiego, powiat M Suwałki), przy ul. Brylantowej, działkach nr geod. 32777/25, 32777/26, na potrzeby realizacji ww. projektu.