„Usługa świadczenia asysty technicznej na posiadany przez Zamawiającego informatyczny system ewidencyjno-opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych wraz z rozbudową tego systemu”

Tytuł „Usługa świadczenia asysty technicznej na posiadany przez Zamawiającego informatyczny system ewidencyjno-opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych wraz z rozbudową tego systemu”
Typ Zamówienia Przetargi z PZP
NR Zamówienia BZP.272.64.2020
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2021-01-13

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA PN.:

„Usługa świadczenia asysty technicznej na posiadany przez Zamawiającego informatyczny system ewidencyjno-opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych wraz z rozbudową tego systemu"

 Zamawiający informuje, iż przesłane Ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
o numerze 2021/S 001-001191 nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż zostało wysłane do publikacji do Dziennika Urzędowego UE w dniu 30.12.2020 r., a opublikowane i zamieszczone na stronie internetowej w dniu 04.01.2021 r.

Uzasadnienie:

            Na podstawie opinii Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 08.01.2021 r. - data publikacji 11.01.2021 r., w przypadku gdy  ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020r., ale jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła po tej dacie, i równocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało przez zamawiającego zamieszczone na stronie internetowej po dniu 31 grudnia 2020 r. W takim przypadku nie doszło do wszczęcia postępowania w myśl przepisów ustawy Pzp 2004. Nie dokonano bowiem czynności wszczynającej postępowanie, to jest nie zamieszczono ogłoszenia na stronie internetowej. Nie doszło także do wszczęcia postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp 2019, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021r., gdyż w myśl tych przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne wszczyna się, co do zasady poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 130 ust. 1 ustawy Pzp). Do wszczęcia postępowania w myśl przepisów ustawy Pzp 2019, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 nie mogło zatem dojść w sytuacji przekazania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przed tą datą, z uwagi na moment dokonywania czynności przekazania przypadający na datę przed wejściem w życie ustawy Pzp 2019.

            W takiej sytuacji nie można uznać aby doszło do wszczęcia postępowania w rozumieniu przepisów ustawy Pzp 2004 obowiązującej do dnia 31 grudnia 2020 r. (zamieszczenie ogłoszenia
o zamówieniu po 31 grudnia 2020 r.), ani też przepisów ustawy Pzp2019 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 (przekazanie ogłoszenia do DUUE przed 1 stycznia 2021 a więc przed datą obowiązywania ustawy Pzp2019).

            W takim przypadku za zasadne należałoby uznać zamieszczenie przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, że ogłoszenie o wskazanym numerze przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

            Zamawiający na tej podstawie zamyka powyższe postępowanie.

 link do opinii UZP:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/moment-wszczecia-postepowania-a-mozliwosc-prowadzenia-postepowania

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje,
że postępowanie pn Usługa świadczenia asysty technicznej na posiadany przez Zamawiającego informatyczny system ewidencyjno-opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych wraz z rozbudową tego systemujest przeprowadzane za  pomocą platformy zakupowej Open Nexus. Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji z Wykonawcami.

 

Link do Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/412107

 

Znajduje się tam ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia.

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy.

Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod numerem tel. 22 101 02 02 lub za pośrednictwem adresu
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Izabella Marta Chwaszczewska

Wprowadzający: Izabella Marta Chwaszczewska

Data modyfikacji: 2021-01-13

Opublikował: Izabella Marta Chwaszczewska

Data publikacji: 2021-01-04

Rejestr zmian